Polityka prywatności

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Małgorzata Piechowiak (Szkoła Jogi Małgorzata Piechowiak). Nasza siedziba mieści się w Wirach (kod 62-051) przy ulicy Laskowskiej 99A. W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: malgorzata@jogawiry.pl.

II. W jakim celu przetwarzam Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, mail, telefon, adres) będę przetwarzać wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usług w ramach Szkoły Jogi.

III. Na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane?

Twoje dane będę przetwarzać na podstawie zakupienia przez Ciebie usługi co powoduje zawarcie umowy ze Szkołą Jogi Małgorzata Piechowiak, a także na podstawie przepisów prawa (np. w zakresie danych niezbędnych do wystawienia faktury).

IV. Czy musisz podać mi swoje dane osobowe?

Podanie danych w zakresie nazwy firmy (lub imienia i nazwiska), adresu i numeru NIP jest wymogiem ustawowym, aby można było wystawić fakturę za zakupy. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

V. Kiedy usunę Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będę przetwarzać przez czas niezbędny do realizacji łączącej nas umowy, po czym usunę je z zasobów Szkoły Jogi Małgorzata Piechowiak w terminie nie dłuższym niż 5 lat od dnia ustania łączącego nas stosunku prawnego.
Dokładam wszelkich starań, aby należycie chronić Twoje dane osobowe.

VI. Twoje prawa związane z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych.

Zgodnie z RODO masz prawo do.:

 1. Dostępu do danych osobowych.
  Na Twoje żądanie udzielimy Ci informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jesteśmy również zobowiązani, na oddzielne żądanie, udzielić bardziej szczegółowych informacji w zakresie: celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców danych lub ich kategorii, okresu przechowywania danych osobowych lub kryteriów jego ustalania, źródła pozyskania danych, o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i konsekwencjach takiego przetwarzania danych dla Twojej osoby.
 2. Żądania kopii przetwarzanych danych osobowych.
  Na Twoje żądanie sporządzimy kopię Twoich danych osobowych. Zostanie ona Ci udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie. Jednak za każdą kolejną możemy naliczyć opłatę w wysokości, którą określimy w oparciu o postanowienia RODO.
 3. Sprostowania oraz usunięcia danych osobowych.
  Jeśli okaże się, że Twoje dane osobowe są niepoprawne usuniemy nieprawidłowości. Zrobimy to z własnej inicjatywy – bądź, jeśli zwrócisz nam na to uwagę – na Twoje żądania.
  Jeśli nie życzysz sobie przetwarzania Twoich danych osobowych usuniemy je z naszych baz danych. Pamiętaj jednak, że usunięcie niektórych danych może uniemożliwić nam świadczenie usług dla Ciebie – dotyczy to tych usług w związku z którymi konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, które zostały udostępnione. Mimo Twojego żądania usunięcia będziemy jednak mogli przetwarzać niektóre dane osobowe na zasadach określonych w RODO.
 4. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  W przypadkach przewidzianych przez RODO, na Twoje żądanie ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych. Najprościej rzecz ujmując ograniczenie przetwarzania danych osobowych uniemożliwia ich wykorzystanie poza przechowywaniem. W takim przypadku jakiekolwiek inne działania na danych podlegających ograniczeniu przetwarzania, będą mogły być wykonywane jedynie za Twoją zgodą.
 5. Żądania przekazania przetwarzanych danych osobowych.
  Na zasadach przewidzianych w RODO możesz zażądać przekazania danych osobowych zapisanych w standardowym formacie pliku nadającym się do odczytu maszynowego.
 6. Sprzeciwu
  W niektórych przypadkach, nawet jeśli przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem, bez Twojej zgody, możesz żądać od nas zaprzestania przetwarzania danych osobowych wnosząc sprzeciw. Będzie on uzasadniony, jeżeli wykażesz, że nasze zgodne z prawem działania mimo wszystko naruszają Twoje interesy, prawa lub wolności.
 7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Raz udzielona zgoda na przetwarzanie informacji nie jest udzielana na zawsze. Jeżeli z jakichkolwiek względów się rozmyślisz, możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W takiej sytuacji, jeżeli nie będziemy mieli odrębnej podstawy przetwarzania, zaprzestaniemy wykorzystywania danych osobowych w tym celu, w jakim została wyrażona zgoda. Pamiętaj jednak, że cofnięcie zgody może czasem spowodować brak dostarczenia Ci interesujących treści lub informacji.
  Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych, którego dokonywaliśmy przed jej wycofaniem.
 8. Skargi do organu nadzorczego.
  W związku z wejściem w życie RODO i dostosowaniem polskiego prawa do nowej rzeczywistości, organem nadzorującym w Polsce respektowanie Twoich praw w zakresie przetwarzania danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli uważasz, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych Twoje prawa zostały naruszone możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII.

Twoje dane osobowe nie będą profilowane, ani przekazywane, chyba że będzie to konieczne dlatego, aby świadczona przeze mnie dla Ciebie usługa mogła zostać prawidłowo wykonana. Mogę oczywiście przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym, jeżeli będzie to wymagane przez przepis prawa.