Początek roku jogowego

Przypominam, że w poniedziałek 3 września nie odbędą się poranne zajęcia o 8:20. Wszystkich chętnych zapraszam na lekcję popołudniową o 18:45. W pozostałe dni zajęcia zgodnie z grafikiem.