Satya – prawda

Wypalanie w piecu

Spróbuj, aby w najbliższym tygodniu towarzyszyła ci satya – prawda.
„Jak ogień wypala zanieczyszczenia i oczyszcza złoto, tak ogień prawdy oczyszcza człowieka i całkowicie spala nieczystości w nim tkwiące” B.K.S.Iyengar.